Zhangjiejia Hunan China - 7ContinentsGallery

Locals attending to rice fields near Zhangjiejia National Park

China