Zhangjiejia Hunan China - 7ContinentsGallery

Macaque Monkey at Zhangjiejia National Park

China