Zhangjiejia Hunan China - 7ContinentsGallery

Young local girl in costume at Zhangjiejia National Park

China