Zhangjiejia Hunan China - 7ContinentsGallery

Rice fields near Zhangjiejia National Park

China